headerphoto
Home

budownictwo

Inżynier kontraktu - gwarant jakości inwestycji

Inżynier kontraktu - gwarant jakości inwestycji (...) rozumiemy bowiem zespół specjalistów - może to być specjalistyczna jednostka inżynieryjna, która zajmuje się szczegółowym nadzorem kontraktów na roboty budowlane i sprawdza jakość ich wykonania w kompleksowy sposób.Termin INŻYNIERII KONTRAKTU został wprowadzony przez Międzynarodową Federację Inżynierów-Konsultantów, w skrócie FIDIC i w naszym kraju przyjął się dokładnie w momencie wkroczenia do Unii Europejskiej. Inżynierowie