headerphoto
Home

deweloperzy

Inżynier kontraktu - gwarant jakości inwestycji

Inżynier kontraktu - gwarant jakości inwestycji (...) ustalanymi i raz na jakiś czas weryfikowanymi przez FIDIC, a także zgodnie z przepisami polskiego Prawa Budowlanego i umowy z samym inwestorem. Głównym zakresem działalności zespołu nazywanego inżynierem kontraktu jest całkowity nadzór techniczny nad przebiegającymi pracami budowlanymi i dopilnowywanie, aby przebiegały one zgodnie z normami ustanowionymi przez FIDIC i Unię Europejską, a także były wykonywane z należną jakością.