headerphoto
Home

Inżynier kontraktu - gwarant jakości inwestycji

Stykając się z zagadnieniem dużych (ale często również mniejszych) budowlanych inwestycji związanych z dotacjami Unii Europejskiej, możemy spotkać się z często używanym określeniem "Inżynier kontraktu'.

Ale jakie on właściwie pełni funkcje podczas budowy?

Wbrew pozorom stanowisko to nie jest pełnione przez tylko jedną osobę, ponieważ zakres funkcji całkowicie zaprzecza możliwości, aby były one wykonywane zaledwie przez jednego pracownika. Zazwyczaj przez inżyniera kontraktu rozumiemy bowiem zespół specjalistów - może to być specjalistyczna jednostka inżynieryjna, która zajmuje się szczegółowym nadzorem kontraktów na roboty budowlane i sprawdza jakość ich wykonania w kompleksowy sposób.

Termin INŻYNIERII KONTRAKTU został wprowadzony przez Międzynarodową Federację Inżynierów-Konsultantów, w skrócie FIDIC i w naszym kraju przyjął się dokładnie w momencie wkroczenia do Unii Europejskiej. Inżynierowie kontraktu działają zgodnie z zasadami budowlanymi ustalanymi i raz na jakiś czas weryfikowanymi przez FIDIC, a także zgodnie z przepisami polskiego Prawa Budowlanego i umowy z samym inwestorem. Głównym zakresem działalności zespołu nazywanego inżynierem kontraktu jest całkowity nadzór techniczny nad przebiegającymi pracami budowlanymi i dopilnowywanie, aby przebiegały one zgodnie z normami ustanowionymi przez FIDIC i Unię Europejską, a także były wykonywane z należną jakością. To też nadzór nad wszelkimi dokumentami sporządzanymi przez wykonawcę i inwestora oraz nadzór nad dopełnianiem formalności unijnych.

Prawie wszystkie projekty, przy których współuczestniczy tzw. Inżynier Kontraktu, są projektami dofinansowywanymi przez EU i w związku z tym istnieje stałą potrzeba ścisłej kontroli nad ich przebiegiem - zgodnym z dyrektywami - oraz dokumentacją. Dopełnienie zadań przez inżyniera kontraktu gwarantuje spełnienie unijnym ram czasowych wykonywanej inwestycji, a także szybkie i dokładne rozliczenie unijnych dotacji.

Fotorelacja

nieruchomości

deweloperzy

biura nieruchomości

budownictwo


Ten artykuł nie był jeszcze komentowany